بیماری های چشم - لنزون

بیماری های چشم : آب مروارید ( کاتاراکت )

آب مروارید یا کاتاراکت

بسیاری از مردم نام بیماری آب مروارید را شنیده اند اما تعدادی کمی از آنها درباره این بیماری چشم اطلاعات دارند. و شما، می دانید آب مروارید چیست؟ این یک بیماری جدی است و یکی از دلایل اصلی نابینایی در جهان است. به دلیل پیشرفت آهسته ای که دارد در خیلی وقت ها به آن […]