لنز طبی بایوفینیتی
Biofinity

  • لنزهای تماسی با کیفیت بالا
  • راحتی متفاوت برای استفاده طولانی
پاک کردن