لنز توریک سالانه سولکو
Soleko SLI 38 Toric

280.000 تومان

لنز طبی برای اصلاح آستیگماتیسم