لنز طبی آستیگمات کوپرویژن بایوفینیتی
Biofinity Toric

انتقال پذیری بالا از اکسیژن

تایید شده برای استفاده طولانی مدت

طراحی بالستیک بهینه شده