در حال نمایش 55 نتیجه

+
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
440.000 تومان480.000 تومان
فروش ویژه
+
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
450.000 تومان550.000 تومان
+
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
460.000 تومان850.000 تومان
NEW
+
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
460.000 تومان770.000 تومان
+
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
480.000 تومان520.000 تومان
+
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
+
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
500.000 تومان600.000 تومان
+
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
540.000 تومان600.000 تومان
+
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
550.000 تومان650.000 تومان
+
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
+
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
580.000 تومان640.000 تومان
+
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
600.000 تومان650.000 تومان
+
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
+
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
600.000 تومان650.000 تومان
+
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
+
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
+
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
650.000 تومان750.000 تومان
+
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
+
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
700.000 تومان750.000 تومان
+
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
700.000 تومان750.000 تومان
+
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
700.000 تومان750.000 تومان
+
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
720.000 تومان850.000 تومان
+
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
750.000 تومان1.000.000 تومان
+
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
+
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
750.000 تومان800.000 تومان
+
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
850.000 تومان2.500.000 تومان
+
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
900.000 تومان1.000.000 تومان
+
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
950.000 تومان1.000.000 تومان
+
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
1.000.000 تومان
+
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
1.000.000 تومان1.400.000 تومان
+
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
+
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
1.000.000 تومان1.400.000 تومان
+
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
1.000.000 تومان1.100.000 تومان
+
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
1.000.000 تومان1.100.000 تومان
+
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
1.000.000 تومان1.050.000 تومان
+
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
1.000.000 تومان1.400.000 تومان
+
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
+
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
1.100.000 تومان2.500.000 تومان
+
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
1.100.000 تومان1.400.000 تومان
+
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
1.100.000 تومان1.400.000 تومان
+
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
1.100.000 تومان1.200.000 تومان
+
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
+
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
+
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
1.300.000 تومان1.400.000 تومان
+
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
1.300.000 تومان1.400.000 تومان
+
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
1.300.000 تومان1.400.000 تومان
+
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
1.400.000 تومان
+
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
+
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
1.500.000 تومان1.800.000 تومان
+
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
1.500.000 تومان1.800.000 تومان
+
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
+
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
1.500.000 تومان1.600.000 تومان
+
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
1.500.000 تومان1.600.000 تومان
+
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
2.500.000 تومان

نمایندگی لنز رنگی در تهران

لنز رنگی یکی از انواع بسیار پرکاربرد لنز چشم می باشد که بسیار مورد استفاده قرار می گیرد. با مراجعه به نمایندگی لنز رنگی در تهران می توانید از نزدیک شاهد رنگ بندی های متنوع و انواع برندهای مشهور و استاندارد باشید.

خرید لنز از نمایندگی لنز رنگی در تهران

امروزه استفاده از لنز طبی رنگی برای برای تغییر چهره و ایجاد چهره ای متفاوت و جذاب بسیار متداول شده است. مخصوصا نسل جوان، آرایشگران، مدل های زیبایی و بازیگران از این کالای آرایشی بهداشتی بسار استفاده می کنند. وقتی صحبت از کالای آرایشی بهداشتی در میان می آید، بسیاری فکر می کنند که باید برای خرید این کالا به مغازه های فروش لوازم بهداشتی آرایشی و یا داروخانه ها مراجعه کنند.

اما خرید لنز رنگی باید از مراکز تخصصی فروش لنز مانند نمایندگی لنز رنگی در تهران و یا وب سایت های تحت نظارت آن ها صورت بگیرد. این مراکز فروش با داشتن نیروهای متخصص و کارشناسان اپتومتریست قادر به تشخیص برندهای تقلبی از اصلی می باشند.

خرید لنز از این مراکز درصد اطمینان بالاتری برای مصرف کننده ایجاد می کند و اطلاعات صحیحی از انواع لنزهای رنگی، بهترین برند لنز رنگی ، مدت زمان مصرف لنز های رنگی،  نحوه ی صحیح استفاده و مراقبت از لنز رنگی را در اختیارتان قرار می دهد.

نمایندگی لنز رنگی در تهران قبل از ارائه لنزهای رنگی مختلف، چشم افراد را به طور دقیق معاینه می کند تا از سلامت چشم فرد و نداشتن عفونت های پنهان چشمی و زخم قرنیه مطمئن شود. سپس با توجه به سایز چشم و نوع رطوبت چشم بهترین و مناسب ترین مارک لنز رنگی را به مشتریان معرفی خواهد کرد. همچنین کارشناسان زیبایی در نمایندگی لنز رنگی در تهران با توجه به ظاهر فرد، رنگ مو، پوست، رنگ چشمان بهترین مشاوره برای انتخاب رنگ لنز را خواهند داد.

خرید اینترنتی لنز

اگر ساکن تهران نیستید و نمی توانید حضوری به نمایندگی لنز رنگی در تهران مراجعه کنید؛ می توانید به وب سایت درج شده در سایت مراجعه کنید و به صورت آنلاین لنز رنگی مورد نظر خود را تهیه کنید. برای خرید لنز رنگی نیازی به تجویز پزشک نمی باشد اما بهتر است برای اطمینان از سلامت چشمتان قبل از خرید لنز طبی به یک چشم پزشک مراجعه کنید. چشم پزشک با معاینات دفیق از عدم وجود عفونت، زخم و خشکی چشم شما را مطمئن خواهد کرد.

پس از اطمینان از سلامت چشم می توانید به راحتی لنز طبی مورد نظر خود را خریداری نمایید. برای راحتی کاربران آنلاین در دسته بندی لنزهای رنگی انواع بندهای مختلف و رنگ بندی های لنزهایی که دارا می باشد با عکس نمایش داده شده است. همچنین برای مقایسه بهتر لنزها ویژگی های کیفی لنزهای رنگی نیز در زیر هر برند آن درج شده است تا بتوانند راحت تر تصمیم گیری کنند.

همچنین نکات استفاده صحیح و مراقبت های اصولی از لنز های رنگی نیز در سایت فروش اینترنتی لنزون ذکر شده است. با رعایت نکات درج ده در سایت می توانید عوارض استفاده از لنز را به صفر رسانده و سلامت چشمانتان را تضمن کنید.

خرید لنز رنگی از عینک فروشی

اگر به هیچ کدام از دو روش فوق دسترسی ندارید می توانید به نزدیک ترین عینک فروشی محل سکونتتان مراجعه کنید و برای خرید لنز  اقدام کنید. اپتومتریست حاضر در عینک فروشی نیز قبل از اقدام به سفارش لنز چشمتان رامعاینه خواهد کرد و سپس پس از اطمینان از نبود مشکل و بیماری در چشم اقدام به سفارش لنز رنگی از طریق یکی از نمایندگی های فروش لنز رنگی در تهران خواهد کرد.

معمولا عینک فروشی ها با نمایندگی لنز طبی در تهران در تعامل می باشند و می توانید آن را یک زیر نمایندگی محسوب کرد. آن ها نیز با بهترین برندهای لنز رنگی آشنایی کامل را دارند و برای انتخاب رنگ می توانید از کاتالوگ هاب موجود در نمایندگی لنز رنگی در تهران استفاده کنید.

اپتومتریست نیز تمامی اطلاعات صحیح در مورد نحوه ی قرار دادن لنز در داخل چشم، بیرون آوردن آن، نحوه ی مراقبت و نگهداری لنزها و مدت زمان مجاز برای مصرف لنز را در اختیار شما قرار خواهد داد.

خرید لنز رنگی از آرایشگاه ها و فروشگاه های فروش لوازم آرایشی ممنوع

بسیاری از افراد فکر می کنند که چون لنز رنگی جز محصولات زیبایی می باشد، باید برای خرید آن به فروشگاه های لوازم آرایشی و یا آرایشگاه ها مراجعه کنند. اما این تصور بسیار غلط می باشد. اگرچه با مراجعه به این مکان ها با ویترینی از لنزهای رنگی مراجعه می شوید، اما این فروشگاه ها هیچ تضمین مطمئنی برای کیفیت و سلامت کالا های خود به شما نخواهند داد.

بیشتر لنزهای موجود در این فروشگاه ها لنزهای یکبار مصرف تقلب می باشد که بدون دادن اطلاع صحیح به مشتریان، مشتریان برای تعداد زیادی از آن لنزها استفاده می کنند و سلامت چشم و بینایی شان را به خطر می اندارند.

همچنین دیده شده است که برخی از آرایشگا ها اقدام به کرایه ی لنز رنگی به عروس خانم ها و دیگر مشتریان خود می کنند. این کار عواقب جدی برای ستفاده کنندگان به دنبال خواهد داشت. استفاده از لنزهای تماسی مشترک باعث انتقال بیماری های عفونی خواهد شد.

پس با توجه به حساسیت لنزهای تماسی و نقش مهمی که در سلامت چشمان دارد بهتر است برای خرید لنز رنگی به نمایندگی لنز طبی رنگی در تهران مراجعه کنید.

انواع لنز زیبایی

لنز زیبایی دارای رنگ ها و طرح های مختلف با مدت زمان های استفاده ی متفاوت می باشد. مدت زمان مجاز استفاده از هر لنز متفاوت با تاریخ انقضای آن می باشد. شاید یک لنز تا تاریخ انقضای آن مدت زمان زیادی مانده باشد اما مدت زمان مجاز آن به پایان رسیده باشد. برای درک این موضوع به مثال زیر توجه کنید:

به عنوان مثال شما یک لنز رنگی ماهیانه در تاریخ 1 سپتامبر 2020 خریداری کرده اید و در همان روز اقدام به استفاده آن لنز کرده اید. انقضای این لنز که بروی بسته ی آن درج شده است،  تاریخ 31 نوامبر 2020 را نشان می دهد. اما شما تنها مجاز به استفاده ی لنز تا یک ماه از باز شدن پلمپ لنز یعنی تا تاریخ 30 سپتامبر 2020 می باشد.

حال اگر شما لنز رنگی ماهیانه خود را در تاریخ 20 نوامبر 2020 خریداری کرده باشی و تاریخ انقضای درج شده بروی بسته 31 نوامبر 2020 را نشان دهد؛ تنها مجاز به استفاده ی لنزدر این 10 روز باقی مانده خواهید بود و نمی توانید به مدت یک ماه تمام از لنز استفاده کنید.

مدت زمان مجاز مصرف و تاریخ انقضای لنز دو مقوله ی کاملا مجزا و بسیار با اهمیت می باشد که درخرید لنز رنگی از نمایندگی لنز رنگی در تهران به آن توجه کنید. لنزهای رنگی دارای مدت زمان های مصرفی یکبار مصرف، هفتگی، ماهیانه، فصلی و سالیانه می باشد.

قیمت لنزهای رنگی برای مدت زمان مصرف مختلف و همچنین برندهای متفاوت فرق خواهد کرد. می توانید با مراجعه به سایت لنزون و انتخاب دسته بندی لنز رنگی انواع برندها را مشاهده کنید و قیمت های مختلف و ویژگی های هر لنز را با هم مقایسه کنید.

مراقبت و نگهداری از لنز رنگی

لنزهای رنگی مانند لنزهای طبی و دیگر لنزهای تماسی نیاز به مراقبت ونگهداری صحیح دارند. فارغ از برند و قیمت لنزها این نکات باید برای تمامی لنزها رعایت شود.

  • از مراکز معتبر مانند نمایندگی لنز رنگی در تهران و یا زیر مجموعه های آن ها اقدام به خرید لنز رنگی کنید.
  • مدت زمان مجاز استفاده از لنز رنگی در مدت مصرف و مدت زمان مجاز استفاده از لنز رنگی در طول روز را رعایت کنید.
  • اگر اقدام به خرید لنزهای رنگی یکبار مصرف کردید، هیچوقت دوبار از آنها استفاده نکنید.
  • در صورت خرید لنز رنگی روزانه (ماهیانه، فصلی، سالیانه) باید به طور مداوم نزها و جالنزی را با مایع مخصوص لنز شست و شو و ضد عفونی کنید.
  • قبل از خواب، استحمام و شنا لنزهای رنگی را از چشمان خارج کنید.
  • قبل از قرار دادن لنز رنگی دستانتان را بشورید.
  • قبل از آرایش لنز رنگی را در چشم قرار دهید و قبل از شستن صورت لنز رنگی را از چشم خارج کنید.
  • اگر حین استفاده از لنز رنگی در معرف نور شدید آفتاب قرار می گیرید حتما از عینک آفتابی استفاده کنید.

انتخاب رنگ لنز

انتخاب رنگ لنز باید طبق یک سری اصول صورت بگیرد. با مراجعه به نمایندگی لنز در تهران با توجه به مشخصات ظاهری فرد مناسب ترین رنگ به آن ها پیشنهاد داده می شود. البته سلیقه ی مشتریان بر همه چیز ارجح خواهد بود.

انتخاب لنز بر اساس رنگ پوست

لنزهای رنگی برای رنگ پوست های متفاوت فرق خواهد کرد. اگر دارای پوستی سبزه می باشید رنگ های تیره مانند سبز تیره، آبی تیره جذابیت خاصی به چهره تان خواهد داد. در نمایندگی لنز رنگی در تهران اگر دارای پوستی روشن می باشد رنگ روشن مانند آیس، عسلی، سبز و آبی صورتتان را زیباتر خواهد کرد. پوستهای گندمی بهتر است از لنزهای با رنگ های برون، یشمی و ارغوانی استفاده کنند.

انتخاب لنز بر اساس رنگ چشم

اگر دارای چشمانی روشن هستید و دوست دارید تغییر واضحی در صورتتان ایجاد کنید می توانید از لنزهای تیره تر و یا لنزهای روشن با دور مشکی استفاده کنید. اگر هم دوست ندارید خیلی تفاوت زیادی در رنگ چشمانتان به وجود بیاید می توانید از لنزهایی با تناژهای ملایم تر و هم رنگ چشمانتان استفاده کنید.

اگر دارای چشمانی با رنگ تیره هستید؛ باید از لنزهای با رنگ های مات استفاده کنید. لنزهای با رنگهای افزایشی قادر به تفییر رنگ چشمتان نخواهد بود.  لنزهای رنگی مات دارای رنگبندی متنوع و بسیار جذابی می باشد که می توانید بر اساس سلیقه و شدت تغییر رنگ چشمانتان یک رنگ انتخاب کنید.

انتخاب لنز بر اساس رنگ مو

رنگ مو نیز در انتخاب رنگ لنز بسیار تاثیر گذار می باشد. رنگ موهای بلوند با لنزهای روشن ترکیب زیبایی را در چهره ی افراد ایجاد می کند. رنگ موهای فانتزی را نیز می تواند با هر رنگ لنز ست کرد و یک ظاهر زیبا و متفاوت ایجاد کرد. رنگ های عسلی و طوسی نیز برای افراد با موهای تیره ظاهری زیبا و فریبنده ایجاد خواهد کرد.

انتخاب لنز بر اساس نوع پوشش

استایل پوشش هر کس نیز در انتخاب رنگ لنز بسیار تاثیر گذار می باشد. برای تیپ های رسمی لنزهای با رنگ تیره تر مناسبتر می باشد. برای مهمانی و جشن ها استفاده از لنزهای با رنگ روشن زیباتر خواهد بود. برای تیپ های اسپرت نیز لنزهایی با رنگهای فانتزی می تواند بسیار مناسب باشد. به عنوان مثال لنز بنفش یکی از لنزهای فاتزی بسیار زیبا است.

انتخاب لنز بر اساس نوع آرایش

نوع آرایش نیز می تواند در انتخاب رنگ لنز بسیار دخیل باشد. اگر برای مراسم خاص مثل هالوین اقدام به خرید لنز می کنید می توانید از لنزهایی با رنگ های متفاوت ایجاد کنید. اگر سبک آرایش های اروپایی و غربی را می پسندید می توانید از لنزهای با رنگ های طوسی روشن و یخی و آبی استفاده کنید. برای آرایش های عربی هم لنز عسلی، قهوه ای و سبز می تواند مناسب باشد.

برندهای لنز در نمایندگی و مرکز فروش لنز رنگی در تهران

نمایندگی لنز رنگی تهران دارای برترین و شناخته ترین لنزهای رنگی از سراسر جهان می باشد. با مراجعه به نمایندگی فروش لنز رنگی می توانید با اطمینان از اصالت کالا اقدام به خرید لنز کنید. برخی از برترین برندها که در زمینه ی تولید لنز رنگی پیشرو می باشند عبارت است از :

برند سولوتیکا

این برند برزیلی یکی از پرفروش ترین برند لنز رنگی در ایران می باشد. رنگهای متنوع و جذاب و کیفیت بالای این لنز باعث شده است که مشتریان زیادی داشته باشد. البته قیمت این برند نیز نسبتا بالا می باشد. لنزهای رنگی سولوتیکا به صورت سالیانه عرضه می شوند.

برند آرین 

این برند یک برند کره ای می باشد که به علت قیمت مناسبش بسیار پرفروش می باشد. این برند دارای انواع لنزهای طبی و طبی رنگی فصلی می باشد که توانسته است با رعایت استاندارهای جهانی نام برندش را در کنار دیگر برندها به ثبت برساند.

برند بیوتی

لنزهای رنگی سالیانه بیوتی ساخت کره ی جنوبی و شرکت دریم کان می باشد. این برند شفافیت خاصی به چشم ها می بخشد و دارای سه تن رنگ متفاوت می باشد. هر کدام از این تن های رنگی مجموعه ای از رنگ های متفاوت را ارائه می دهد. فیمت لنز بیوتی نیز مناسب می باشد.

برند پلی ویو 

این برند نیز اقدام به تولید لنزهای رنگی سالیانه در 11 رنگ جذاب کرده است. لنزهای این کمانی برای افراد با چشمان درست بسیار مناسب می باشد. کیفیت این لنزهای پلی ویو ساخت کره نیز در حد لنزهای آمریکایی و انگلیسی می باشد.

blank